<font id="hnfdh"></font><ol id="hnfdh"><address id="hnfdh"></address></ol>

  
  

   <font id="hnfdh"></font>

    中石油/中石化/中化相关业绩

    单位名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    中国石化广州分公司

     

    闸阀

    Z41H-16100C        DN65200

    325

    /扩建

    02.8

    Z41H-16P             DN350500

    210

    Z41H-20R             DN50

    45

    Z45T-10              DN25

    26

    Z44/41T-2.0          DN100~300

    37

    球阀

    Q41F-16C/P           DN80150

    284

    Q41F-150LB316L   DN2580

    225

    Q41F-150LB (304)     DN2550

    250

    API闸阀

    150300LB           PN4″~8

    125

    武汉石化总厂

    闸阀

    150300LB           1/2″~8

    35

    聚丙烯改造

     02.10

    中国石化物资装备

    中南公司

    低温角式节流阀

    L24B-25K             DN10

    5

    石化

     02.11

    中石油新疆公司

    闸阀

    300-400LB            4″~28

    61

    改造

    03.1

    中油吉林燃料

    乙醇有限责任公司

    V型弹性硬密封

    调节球阀

    PN1.6               DN100DN450

    33

    新建

    03.3~至今

    O型弹性硬密封

    调节球阀

    PN1.6               DN250

    1

    气动调节蝶阀

    PN1.6               DN250

    2

    O型弹性硬密封

    切断球阀

    PN1.6               DN150DN200

    24

    V型弹性硬密封

    切断球阀

    PN1.6               DN80450

    58

    气动切断蝶阀

    PN1.6               DN150DN450

    30

    吉化集团公司丙稀晴厂

    球阀

    APFB3RFIC2F         6

    32

    丙烯晴项目

    03.703.8

    蝶阀

    SFGD643YP           DN10001500

    5

    SFD643HP            DN800

    1

    中石化五建公司

    蝶阀

    D373H-40            DN700800

    3

    江西宜春

    项目油库

    03.803.11

    双偏心不锈钢法兰蝶阀

    SF-D342X-1025P    DN50200

    197

    单位名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    荆门石化总厂

    平板闸阀

    Z44YF PN16-PN100     DN50600

    98

    生产线

    03.8

    塔里木石油勘探工程

    建设指挥部物资总公司

    平板闸阀

    Z543WDF-16           DN4001000

    8

    04-8009.8025

    04.1

    Z644YF-64100       DN150600

    53

    中国化学工程

    第四建设有限公司

    闸阀

    AZ41H-150LB          1-1/2

    5

    宁波项目

    04.6

    球阀

    AFBLRFICIF           3″~6

    18

    AQ41F-150LB          3

    10

    止回阀

    AH41H-150LB          3

    3

    截止阀

    J41H-16C             1″~2

    16

    中国石油化工股份

    有限公司湖北化肥分公司

    平板闸阀

    SFNGPSG42Y-16C       DN100800

    21

    检修

    04.7

    SFNGPSG62Y-16P       DN100300

    17

    吉化集团公司

    气动硬密封切断球阀

    150300LB            2″~8

    39

    三羟及甲醛 项目及生产线

    03-09

    切断球阀

    150300LB            1″~8

    160

    气动O型切断阀

    DN25DN80

    65

    中油化建-阿尔及利亚SORALCHIN炼油厂

    调节阀

    55

    阿尔及利亚

    炼油厂项目

    05.2

    工艺电动阀门

    36

    05.7

    吉林化学工业股份有限公司

    气动金属密封切断球阀

    GPRF6C3Y             DN250

    1

    生产线

    05.6

    中石化巴陵分公司

    平板闸阀

    SFNGPSG42Y-1640C   DN100800

    15

    生产线改建

    05.7

    SFNGPSG62Y-64I       DN250300

    3

    玉门石油

    管理局物资供应处

    平板闸阀

    SFNGPSG42Y-1625C   DN100800

    33

    管线

    05

    KZ544YF-16           DN200800

    34

    05.805.11

    Z644DF-40            DN50300

    10

    Z43WDF-25            DN100400

    8

    大庆石油管理局

    闸阀

    Z41H-PN25100       DN350500

    115

    /扩建

    06.1

    平板闸阀

    Z43WDF-25            DN300800

    25

    平板闸阀

    KZ44YF-40            DN200600

    12

    平板闸阀

    Z644DF-64            DN100400

    5

    中国石油

    天然气第六建设公司

    闸阀

    PN16                 DN25350

    151

    新建油库

    06.11

    止回阀

    PN16                 DN100

    8

    压力表阀

    PN16                 DN15

    16

    安全阀

    PN16                 DN40

    8

    球阀

    PN16                 DN40100

    63

    蝶阀

    PN16                 DN65150

    72

    单位名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    中国石油化工股份

    有限公司西南分公司

    (川西采气厂)

    抗硫平板闸阀

    KZ43FM            DN50250

    1319

    油气田

    07.1~至今

    球阀

    Q11F              DN25

    1110

    钢法兰球阀

    PN40              DN50350

    1820

    截止阀

    KPJ41Y            DN50DN80

    1298

    针型阀

    PN10              DN15

    810

    阀套式排污阀

    PN10              DN50DN80

    1315

    全通径直通球阀

    PN40              DN250

    61

    防爆电动球阀

    PN64              DN150250

    26

    差油压式闸阀

    PN40              DN25DN80

    2260

    节流截止放空阀

    PN16-40           DN2550

    1160

    弹簧全启式安全阀

    PN40              DN100

    756

    双作用节流截止阀

    PN40              DN80

    316

    中化江苏公司

    闸阀

    50A300A

    35

    出口日本钢铁

    项目配套

    07.3

    止回阀

    40A125A

    12

    洛阳石化总厂

    平板闸阀

    300LB              2″~8

    69

    生产线

    07.8

    中国石油化工股份

    有限公司齐鲁分公司

    双平板闸阀

    PN40                DN300

    2

    生产线

    07.11

    NMJ PN16         DN100150

    20

    09.3

    NMJ PN25         DN100150

    30

    NMJ PN25         DN100

    45

    中国石油天然气股份

    有限公司广西销售分公司

    蝶阀

    D341X-16            DN50150

    78

    玉林油库

    08.3

    D71X-16             DN65150

    10

    球阀

    Q11F-1.6P           DN1550

    26

    Q41F-16C            DN40100

    61

    止回阀

    H11T-16             DN3250

    2

    H71H-16C            DN40100

    12

    手动刀型闸阀

    PZ73-1.6            DN50100

    4

    增压泵自控阀

    JZ744X-1.6          DN150250

    5

    安全阀

    CA42Y-16C           DN25

    10

    闸阀

    Z41H-16C            DN25250

    123

    PZ73X-1.6           DN50350

    40

    中国石化集团青岛

    石油化工有限责任公司

    平板闸阀

    150LB300LB        10″~32

    162

    生产线

    08~至今

    蝶阀

    PN1.0~1.6           DN150400

    840

    球阀

    PN1.6~2.5           DN15250

    1439

    单位名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    中国石油天然气股份

    有限公司广西石化分公司

    球阀

    150LB600LB          1″~3

    128

    重油催化装置

    09.809.11

    顶装式球阀

    600LB                 1″~2

    32

    电动球阀

    PN1.6                 DN50

    4

    陕西北元化工有限公司

    截止阀

    J41H-16/25/40/64C/P   DN20150 

    220

    迪尔集团

    建设项目

    09.10

    蝶阀

    D343H-16C             DN250

    1

    止回阀

    H44H-16/25C/P         DN20200

    24

    球阀

    Q41F-25               DN50

    18

    疏水阀

    S19H-25               DN25

    10

    外螺纹截止阀

    J21W-25/64C/P         DN10

    347

    12.9中化三建聚合仪表项目

    09.12

    法兰球阀

    Q41F-150/300LB-C/P/R  DN1~3"

    238

    气源球阀

    QG.QY1                 1/2"

    43

    中国石油工程建设公司

    气缸式切断球阀

    QN/MB1/3RC/3C         DN25200

    25

    乍得恩贾梅纳炼油厂EPC项目

    2010.1

    气缸式切断闸阀

    SFNGPS644Y            DN200

    3

    电动切断球阀

    QMA1R1C               DN50100

    11

    电动切断蝶阀

    FQDA1R3C              DN350

    2

    中国石油天然气

    华东勘察设计研究院

    耐磨剪切平板阀

    SFNGPS(9)43YG-150600LB DN200500

    20

    呼和浩特石化公司扩能改造工程SPA装置

    2011.6

    中国石化集团

    洛阳石油化工工程公司

    气动/电动剪切阀

    300LB                 DN80450

    A217-C5

    16

    呼和浩特500万吨/年炼油扩能改造项目催化装置

    2011.9

    中国石化

    上海石油化工股份有限公司

    气动平板闸阀

    150300LB            20″~28

    3

    350万吨/年重油催化裂化装置(含双脱

    2012.1-10

    气动剪切闸阀

    300LB                 1-1/2″~24

    20

    电动剪切闸阀

    150LB                 18″~20

    6

    南京南化建设有限公司

    高压截止阀

    DN2550 1500LB(F316)/DN1525 PN160304

    77

    100Nm3/h煤基合成气制SNG中试装置

    2012.2

     

    截止阀

    J41YW  DN1580 PN2540

    245

    卡套式截止阀

    J91Y-64~160P DN10

    10

    高压闸阀

    DN1525 1500LB(F316)/DN1580 PN160304

    325

    闸阀

    Z41YW  DN15100 PN2540

    247

    高压止回阀

    H41(4)Y-160P  DN1550 

    15

    止回阀

    H41W-25P                  DN2040

    32

    疏水阀

    CS49H-16/25               DN20

    24

    减压阀

    YK43-1640               DN65

    5

    单位名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    中石油化工股份有限公司

    安庆分公司

    气动(电动)耐磨剪切闸阀

    300LB                 14″~24

    RF WCB Ni60B

    16

    安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程200万吨/年催化裂化(III)装置

    2012.6

    中国石化工程建设有限公司

    (电动)耐磨闸阀

    SFNGPS9(5)43YG-50     DN350600

    8

    靖边能源化工综合利用产业园区项目

    2012.7

    中化集团业绩

    用户名称

    产品名称

    型号规格

    数量

    备注

    订货日期

    青岛安邦炼化有限公司

    气动快速切断闸阀

    PN6.3-100             DN25350

    45

    新建项目

    09.7

    球阀

    Q41F-150LB(316L)      DN2580

    205

    球阀

    Q41F-150LB (304)      DN2550

    238

    山东昌邑石化有限公司

    耐磨自密封平板闸阀

    SFNGPS544H-CL300      DN50800

    182

    生产线

    08.11

    山东正和集团股份有限公司

    耐磨自密封平板闸阀

    SFNGPS544H-40I        DN80350

    80

    扩建

    08.10

    夹套球阀

    WQ41F-16P             DN40200

    35

    金属硬密封调节球阀

    JPATB1R182Y           8

    3

    黑龙江昊华化工有限公司

    手动球阀

    Q341Y-150LB           4

    12

    30万吨/年聚氯

    乙烯项目

    2010.4

    气动球阀

    Q641Y/F-150LB~300LB   1″~8

    155

    气动切断闸阀

    SFNGPS644Y-25         DN350

    12

    蓝星安迪苏南京有限公司

    气动开关球阀

    QMB150600LBR304 WCB      2″~3

    9

    AT88(液体蛋氨酸)项目

    2012.9

    其它化工行业业绩

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    宁波金甬晴纶有限公司

    球阀

    Q41F-16C/P           DN80150

    67

    改造

    01.8

    闸阀

    Z41H-16C             DN65200

    98

    天津渤天化工有限公司

    气动开关球阀

    Q641F46-16C          DN80DN150

    8

    环氧氯丙烷项目/

    PVC项目/

    糊树脂项目/

    烧碱项目

    0206

    Q641F46-25           DN150

    6

    球阀

    Q41F-16C/P           DN15150

    381

    球阀

    Q641F-16C            DN50DN150

    7

    球阀

    Q41F-150LB           2″~4

    96

    Q347F-300LB          8″~10

    45

    截止阀

    J41H-150LB           1″~3

    55

    J41H-1625C         DN20100

    13

    闸阀

    Z41H-1625C         DN100250

    115

    气动蝶阀

    D671F46-16C          DN250DN800

    11

    D641F46-16C          DN800

    1

    蝶阀

    D71PPL-16C           DN125DN150

    15

    调节蝶阀

    D673F-16C            DN200DN300

    2

    D671F46-16C          DN200DN300

    2

    D641F46-1625C      DN200DN500

    3

    D643F/673F-16C       DN300DN350

    3

    上海赫克力士化工有限公司

    蝶阀

    D341F-16P            DN300

    1

    检修

    02.1

    止回阀

    H12H-16C             DN25

    1

    东北输油管理局

    平板闸阀

    150300LB           PN4″~24

    18

    管线

    02.1

    上海陆海化学工程有限公司

    蝶阀

    SFD372F-10           DN150300

    16

    过氧乙酸项目

    02.1

    蝶型止回阀

    SFDH76F-10           DN200

    4

    Y型过滤器

    DN200                PN1.0Mpa

    4

    宁波金海雅宝化工有限公司

    保温夹套球阀

    BQ41F-150LB          DN80100

    65

    PVC添加剂

    02.1

    宁波海利化工有限公司

    球阀

    Q41F-16C/P           DN5080

    115

    硝酸制剂项目

    02.4

    截止阀

    J41W-16P             DN2050

    16

    巴克曼实验化工(上海)有限公司

    球阀

    Q41F-150LB (316L)    DN2580

    31

    双氧水试验装置

    02.2

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    巴克曼实验化工(上海)有限公司

    球阀

    Q41F-150~300LB (304)   DN2550

    63

    双氧水试验装置

    02.2

    江苏扬农化工集团

    泰兴药化工有限公司

    截止阀

    J41H-25C               DN3250

    36

    农药制剂

    扩建项目

    02.4

    碳钢球阀

    Q41F/PPL-25C           DN50

    147

    铜陵西瓦绝缘材料有限公司

    气动对夹式金属密封蝶阀

    D673H-10C              DN150

    4

    绝缘体材料生产线

    02.6

    宁波镇洋化工发展有限公司

    闸阀

    Z41H-16C               DN150~350

    69

    离子膜、石蜡项目

    05.10

    天津大沽化工有限公司

    球阀

    300LB                  1-8

    81

    聚氯乙烯项目/

    氧氯化项目

    0304

    截止阀

    300LB                  1

    15

    闸阀

    600LB                  1

    10

    金属硬密封调节球阀

    JPATB1R182Y            8

    11

    球阀

    Q41F-16C/P             DN15150

    490

     

    Z41H-150LB             1″~4

    135

    球阀

    Q41F-150LB             2″~4

    76

    Q347F-300LB            8

    6

    截止阀

    J41H-150LB             1″~3

    101

    J41H-16~25C            DN20100

    139

    蝶阀

    D343H-16C              DN100150

    33

    手动球阀

    Q341Y-150LB            4

    16

    球阀

    Q41P-1625C           DN2580

    80

    Q41PPL-40P             DN40DN50

    31

    气动球阀

    Q641Y/F-150LB~300LB    1″~8

    10

    闸阀

    Z41W-16P               DN25

    11

    Z41H-1625C           DN100150

    67

    气动切断阀

    Q641PPL-16P            DN5080

    9

    蝶阀

    D71PPL-16C             DN125DN300

    14

    安徽丰原生物化工股份有限公司

    气动蝶阀

    SFD671X-10P            DN40150

    18

    柠檬酸项目

    02.6

    气动闸阀

    SFZ673X-10P            DN150

    40

    安徽丰原生物化工股份有限公司

    气动球阀

    Q641F-16P              DN2040

    9

    柠檬酸项目

    02.6

    宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

    夹套球阀

    WQ41F-16P              DN4080

    34

    丙酮催化剂项目

    02.9

    上海吴泾化工有限公司

    Y型过滤器

    150LB                  1-1/2

    4

    醋酸项目

    02.9

    球阀

    300LB                  1-1/2

    4

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    上海吴泾化工有限公司

    截止阀

    300LB                  1

    5

    醋酸项目

    02.9

    闸阀

    600LB                  1

    10

    石家庄化工化纤有限公司

    Y型过滤器

    SBY100II-16/60B/60A

    5

    化纤项目

    02.7

    SBY50II-16/60B

    12

    SBY40II-16/60B

    3

    SBY20I-16/60B

    4

    SBY80II-16/60A

    2

    无锡明欣化工厂

    手动四氟密封蝶阀

    D341F-16C            DN100200

    50

    氢氟酸项目

    02.12

    威顿(中国)

    化工有限责任公司

    衬里蝶阀

    D371F4-150LB          8″~20

    24

    40万吨/

    硫磺制酸项目

    02.1103.5

    衬里蝶阀

    D371F4-10             DN150

    21

    衬里球阀

    Q41 F4-10~20          DN40200

    57

    衬里隔膜阀

    G41 F4-20             1

    6

    衬里截止阀

    J41 F4-20             DN80

    3

    衬里止回阀

    H40 F4-2.0            DN65

    12

    闸阀

    Z41H-16P              DN50

    13

    闸阀

    Z41H-20R              DN25

    24

    闸阀

    Z45T-10               DN300

    32

    闸阀

    Z44/41T-2.0           DN100

    94

    上海氯碱化工股份有限公司

    金属硬密封调节球阀

    JPATB1R182Y           8

    9

    生产线

    02.12

    宁波乐金化工有限公司

    闸阀

    Z41H/W-16C/P          DN50100

    23

    新建

    02.12

    截止阀

    J41H-16C              DN4080

    13

    上海雅宝聚合物

    添加剂有限公司

    球阀

    Q11F-16C/P            DN1550

    83

    聚合物添加剂

    03.7

    球阀

    Q41F-16C/P            DN151500

    1297

    青岛港务局油港公司

    平板闸阀

    150LB-600LB           4″~32

    68

    油码头扩建/原码头改建

    03.8

    宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

    不锈钢保温球阀

    BQ41F-16P             DN4080

    45

    新建项目

    03.7

    上海雅宝聚合物添加剂

    有限公司

    球阀

    Q41F-16P              DN150

    14

    聚合物添加剂

    03.10

    Q11F-16C/P            DN1550

    68

    球阀

    GP41P-16C/P           DN1550

    123

    柱塞阀

    U41H-16C              DN50

    14

    针型阀

    J13W-40P              DN15

    11

    用户名称                         

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    上海雅宝聚合物添加剂

    有限公司

    闸阀

    Z61Y16C/P              DN15

    65

    聚合物添加剂

    03.10

    疏水器

    MTD16F                 DN15

    6

    营口市风光精细化工厂

    球阀

    Q41F-25                DN5080

    65

    精细化工

    03.12

    新达洋(宁波)有限公司

     

    Z41H-150LB             1″~4

    1533

    特种油项目

    04.1

    球阀

    Q41F-150LB             2″~4

    108

    Q347F-300LB            8

    32

    截止阀

    J41H-150LB             1″~3

    166

    J41T-10                DN20

    2

    J41H-16~25C            DN20100

    8

    蝶阀

    D343H-16C              DN100150

    18

    浙江升华拜克生物股份有限公司

    不锈钢法兰球阀

    Q347V-160P             DN100150

    15

    麦草畏项目

    04.5

    上海雅宝聚合物添加剂

    有限公司

    三通球阀

    Q44F-16P               DN50

    2

    聚合物添加剂

    04.3

    闸阀

    Z11-150LB              DN25

    3

    疏水阀

    CS49H-16C              DN25

    5

    CS19H-16C              DN1525

    6

    柱塞阀

    ZS41S-16C              DN25

    5

    止回阀

    H41H-16C               DN25

    2

    球阀

    Q11F-16C               DN15

    2

    南京帝斯曼东方化工

    有限公司

     

    BQ41F-300LB(缩径)    50*25*20

    153

    东方帝斯

    曼技改项目

    04.10

    BQ41F-300LB(缩径)    80*50*20

    268

    BQ41F-300LB            2″~6

    593

    Q41F-150LB             3″~4

    690

     

    Z41H-16C               3″~4

    262

    中建五局世茂滨江项目部

    不锈钢蝶阀

    SFD342X-1625P        DN100150

    71

    世茂滨江项目

    05.1

    上海雅宝聚合物添加剂有限公司

    球阀

    Q11F-16C/P             DN2580

    166

    聚合物添加剂

    05.1

    宁波高银阿克苏诺贝尔化学有限公司

    不锈钢保温球阀

    BQ41F-16P              DN4080

    99

    新建生产线

    05.2

    上海金海

    雅宝精细化工有限公司

    蝶阀

    D373H-40               DN300700

    9

    精细化工

    05.2

    内衬四氟球阀

    Q41F46-16C             DN15DN150

    109

    05.3

    内衬四氟止回阀

    H41H-16C               DN40100

    3

    高温球阀

    Q41PPL-16C             DN50DN80

    14

    止回阀

    H61W-16C               DN25DN50

    8

    烧结四氟视镜

    HGS07F-101             DN50DN80

    9

    保温球阀

    BQ41PPL-16P            DN50

    10

    三通夹套球阀

    BSQ41PPL-16P           DN50

    2

    球阀

    Q41P-1625C           DN2580

    39

    Q61PPL-16C             DN40

    18

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    上海金海雅宝精细化工有限公司

    球阀

    Q41PPL-40P            DN40DN50

    4

    精细化工

    05.3

    闸阀

    Z61Y-16C/P            DN15

    20

    Z41Y-16C              DN25

    40

    Z41H-1625C          DN100125

    6

    气动切断阀

    Q641PPL-16P           DN5080

    28

    保温球阀

    BQ41PPL-16P           DN2540

    40

    球阀

    Q41PPL-16C/P          DN25DN80

    20

    Q41PPL-40P            DN100

    10

    BQ41PPL-40P           DN50

    60

    蝶阀

    D71PPL-16C            DN125DN150

    5

    D341F-16P             DN300

    1

    吉林市吉化北方

    云雀工贸有限责任公司

    气动切断球阀

    GPFB1RF183F           DN40DN100

    14

    玉米生产线

    05.6

    GPFB6RF1C2F           DN65

    1

    宁波金海雅宝化工有限公司

    保温夹套球阀

    WQ41F-16C/P           DN2580

    51

    聚合物

    05.11

    北京迪龙化工有限公司

    不锈钢球阀

    Q41PPL-16P            DN2550

    6

    燕山石化

    06.1

    马钢-比欧西

    气体有限责任公司

    针型阀

    PN100                 DN815

    28

    马钢

    比欧西空分项目

    06.2

    三通球阀

    300LB                 DN1-1/2”

    1

    球阀

    150~300LB             1/2″ ~2

    94

    球阀(低温)

    150LB                 1/2″~2

    39

    蝶阀

    150LB                 8″~32

    20

    对夹式蝶阀

    D371H-150LB           3″~16

    57

    法兰式蝶阀

    D341H-150LB           4″~6

    8

    对夹式蝶阀

    D372H-300LB           10″~16

    6

    低温蝶阀

    DD372H-150~300LB      8″~12

    6

    氧气止回阀

    DH64W-150LB           2-1/2

    11

    DH61W-150~800LB       1/2″~1

    8

    DH76W-300LB           312

    3

    闸阀

    DZ40W-300LB           3

    2

    Z540Y-300LB           812

    2

    Z540H-150LB           10

    8

    Z61H/Y-800LB          1″~2

    29

    DZ61W-800LB           1

    11

    闸阀

    Z40H-150LB             2

    3

    氧气节流阀

    DL41W-150600LB       1″~2

    88

    节流阀

    DL61W-800LB            1/21

    12

    节流阀

    L61H/Y-800LB           12

    42

    低温氧气截止阀

    DJ41W-150300LB       1/23

    94

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    马钢-比欧西

    气体有限责任公司

    截止阀

    J41Y-300LB             68

    4

    马钢

    比欧西空分项目

    06.2

    DJ61W-300LB            1

    3

    DJ41W-600LB            12

    4

    J41H-600LB             1/2

    4

    J41H-150-300LB         13

    101

    J541Y-300LB            10

    1

    止回阀

    H61Y-800LB             12

    6

    止回阀

    DH61W-800LB            12

    2

    H76H-150300LB        316

    57

    本溪钢铁厂

    硬密封蝶阀

    GPAFBIRF 783Y          DN150450

    10

    生产线

    04.10

    气动对夹式金属密封蝶阀

    D673H-10C              DN150

    5

    球阀(低温)

    150LB                  1/2″~2

    10

    氧气球阀

    QY347-1640P          DN50300

    80

    不锈钢球阀

    Q347-1640P           DN150300

    49

    Q47F-16P               DN150300

    42

    首都钢铁01

    不锈钢球阀

    Q47F-16~40P            DN50300

    37

    维修

    06.7

    氧气球阀

    QY41F-40P              DN1580

    21

    BYQ647F-1640P        DN125250

    40

    BYQ641F-16P            DN20

    5

    QY11F-40P              DN20

    3

    止回阀

    DH61W-800LB            12

    2

    营口港务集团公司

    平板闸阀

    Z44H-25C/P             DN100250

    285

    码头

    05.2

    上海金海雅宝

    精细化工有限公司

    夹套球阀

    BQ41PPL-16P            DN40

    15

    精细化工

    06.2

    球阀

    Q41F/PPL-16C           DN25100

    41

    柱塞阀

    U41H-2540C           DN25DN80

    15

    宁波金海雅宝化工有限公司

    保温夹套球阀

    WQ41F-16P              DN25DN50

    31

    精细化工

    06.4

    阿克苏诺贝尔过氧化物

    (宁波)有限公司

    不锈钢保温球阀

    WQ41P-16               DN40DN80

    8

    过氧化物

    06.3

    不锈钢三通球阀

    Q44F-16P-L             DN15

    1

    内蒙古天野化工

    集团有限责任公司

    平板闸阀

    SFNGPSG42H/Y-16C/P     DN100300

    124

    中海油

    06.3

    SFNGPSG62Y-64I         DN250300

    59

    SFNGPSG62H-40          DN300400

    16

    塞拉尼斯(南京)

    多元化工有限公司

    蝶阀

    125150LB             340

    35

    VAM多元化工

    07.4

    闸阀

    150800LB             3/410

    30

    截止阀

    125~200LB              2/18

    10

    止回阀

    125150LB             332

    15

    塞拉尼斯(南京)

    乙酰衍生物有限公司

    蝶阀

    150LB                   232

    31

    EVERCLEAR

    乙酰

    闸阀

    150800LB              3/48

    41

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    塞拉尼斯(南京)

    乙酰衍生物有限公司

    截止阀

    125~200LB               2/1~6

    11

    EVERCLEAR

    乙酰

    07.4

    止回阀

    125150LB              1-1/224

    18

    球阀

    Q11F-400PSI             2

    2

    陕西神木

    化学工业有限公司

    截止阀

    J41Y-16100C1          DN15200

    468

    40/万吨甲醇

    07.2

    J11Y-800LB              DN1525

    66

    J41Y-25100P           N40250

    114

    J61Y-160P               DN15

    22

    J41Y-64I                DN80200

    45

    J(5)41Y-100             DN50100

    75

    闸阀

    Z(5)41Y-16C1            DN20500

    35

    Z(5)41Y-40/64/100       DN15350

    72

    Z11/61Y-800LB           DN1540

    81

    仪表根部阀

    JYFH1-16/40/64/100P8    DN1520

    134

    JYFH1-/64/100R8         DN15

    64

    闸阀

    Z(5)41Y-100P            DN20250

    72

    Z(5)61Y-160P            DN15250

    24

    Z(5)41Y-64I             DN80200

    26

    止回阀

    H44Y-100                DN50250

    71

    H44Y-64I                DN80

    35

    H44Y-16C                DN50

    12

    放空导淋阀

    ZPFL1-16/40/64C         DN2025

    145

    放空导淋阀

    JPFL1-100C/P8           DN20

    49

    ZPHL1-800C(B)           DN1520

    19

    双偏心蝶阀

    D343/73H-16C            DN500800

    59

    峰峰集团有限

    公司物资供销分公司

    闸阀

    Z41H-25/40/100C         DN20300

    65

    煤化工

    07.7

    闸阀

    Z4/61Y-40/64I           DN50200

    87

    Z4/61W-40/100Pt         DN2025

    9

    天津渤天化工有限责任

    公司天津化工厂

    三通球阀

    Q44F-16C                DN50100

    68

    生产线

    05-07

    丝扣球阀

    Q11F-16P                DN15

    60

    法兰球阀

    Q41F-16~25C/P/R         DN20150

    127

    襄垣县鸿达煤化

    有限公司

    截止阀

    J41H/W-16C/P            DN15200

    96

    煤化工

    07.11

    J61Y-40C                DN1525

    55

    疏水器

    CS45H-7-16              DN2550

    13

    ER116-16C          DN2550

    30

    闸阀

    Z41W/H-10P/C       DN50250

    15

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    襄垣县鸿达煤化

    有限公司

    闸阀

    Z41H-16C           DN50200

    134

    煤化工

    07.11

    止逆阀

    H44W-10P           DN5080

    6

    球阀

    Q41F-16P           DN25200

    99

    蝶阀

    D343W-1            DN200400

    5

    D343H-2.5C         DN10001200

    28

    D341X-10           DN50700

    17

    伸缩蝶阀

    GSD341X-10         DN501000

    7

    排液放空阀

    DV111              DN1525

    45

    旋塞阀

    X13W-10P           DN15

    5

    蝶式微阻缓闭止回阀

    HH49X-10Q          DN450600

    5

    山西省焦炭集团

    益隆焦化股份有限公司

    闸阀

    Z15T-10/16         DN1532

    15

    100万吨/

    焦化项目

    07.12

    Z41H-16C           DN50250

    46

    Z44T-10/16         DN40800

    125

    Z543H-16C          DN200400

    18

    截止阀

    J11/41T-16         DN1540

    302

    J11W-16P           DN40

    19

    硬密封蝶阀

    YD343HA-6C          DN1200

    20

    旋塞阀

    X43W-1.0           DN32

    12

    宁夏阳光硅业有限公司

    闸阀

    Z40H-16C           DN20450

    292

    多晶硅项目

    08.5

    Z40W-16/25P        DN2080

    156

    DZ40Y-16C10        DN20100

    286

    截止阀

    J41H/Y-16C         DN15150

    256

    J41W-16/25P        DN15150

    96

    J61H/W-40P         DN2025

    37

    J41Y-25I           DN40

    14

    放空导淋阀

    VGPBPB/D/E01       DN20

    11

    蝶阀

    D371X/H-10C        DN600

    4

    D71X-10C           DN150

    2

    宁波海利化工有限公司

    截止阀

    J41H-25/40C        DN50100

    15

    硝酸制剂项目

    08.308.6

    保温球阀

    BQ41F-16C          DN65

    16

    铸钢截止阀

    J41Y-16/25C        DN50150

    45

    铸钢止回阀

    H44H-16C           DN250

    6

    铸钢蝶阀

    D341X-10C          DN50150

    15

    营口市风光化工有限公司

    对夹衬胶蝶阀

    D371X-10C          DN300

    3

    新建项目

    08.1~至今

    D71X-10C           DN80100

    16

    F4对夹蝶阀

    D371F4-10C         DN200300

    18

    气动切断阀

    PN1.6              DN25125

    16

    釜底放料阀

    PN1.6              DN65

    2

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    营口市风光化工有限公司

    球阀

    Q41F/PPL/F46-16C/P  DN25125

    388

    新建项目

    08.1~至今

    保温夹套球阀

    BWQ41F-16C/P       DN2550

    18

    气动保温球阀

    BQ641F-16P         DN40

    3

    气动球阀

    Q641F/PPL-16C/P    DN1580

    30

    气动硬密封三通球阀

    Q645H-16C          DN50

    2

    气动三通球阀

    Q645F-16C          DN40

    2

    气动对夹式蝶阀

    D671F-16P          DN125

    2

    气动硬密封对夹式蝶阀

    D673H-16P          DN300

    4

    气动放料阀

    PN1.6              DN65

    7

    不锈钢保温球阀

    BQ41F/PPL          DN25100

    99

    导热油截止阀

    YFJ41M-16C         DN5080

    25

    碳钢截止阀

    J41H-16C           DN5080

    18

    对夹式蝶阀

    D71F-10C           DN100150

    10

    对夹式硬密封蝶阀

    D71H-10C           DN125

    5

    对夹式蝶阀

    D371F-10C          DN200

    6

    排污球阀

    QZ41MF-16C         DN25

    15

    全衬蝶阀

    D371F46-10C         DN200

    1

    上海金海雅宝

    精细化工有限公司

    球阀

    Q41F-10P           DN50

    12

    精细化工

    08.108.8

    不锈钢夹套球阀

    BQ41P-16P          DN80

    50

    气动釜底阀

    DN65

    10

    气动釜底阀(夹套)

    DN65

    3

    气动切断阀

    PN1.6               DN25100

    59

    气动切断阀(衬四氟)

    PN1.6               DN2580

    13

    气动切断阀(夹套)

    PN1.6               DN2550

    16

    气动切断阀(硬密封)

    PN1.6               DN2550

    40

    气动对夹式蝶阀

    PN1.6               DN300

    5

    气动对夹式蝶阀(硬密封)

    PN1.6               DN300

    4

    不锈钢夹套球阀

    BQ41PPL-16P         DN15 125

    343

    不锈钢夹套球阀

    BQ341PPL-16P        DN150

    19

    宁夏宝丰能源集团有限公司

    闸阀

    Z11/41H-10/25/64C   DN80500

    192

    焦化项目

    08.10~至今

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    宁夏宝丰

    能源集团有限公司

    闸阀

    Z41W-16P            DN80150

    112

    焦化项目

    08.10~至今

    蝶阀

    D343H-16C           DN250500

    116

    截止阀

    J11/41H-16C         DN15400

    165

    截止阀

    J41T-16C            DN25100

    114

    球阀

    Q11/41F-16C         DN15200

    322

    球阀

    Q347F-16C           DN400

    16

    水用减压阀

    DN80100

    4

    陕西咸阳

    化学工业有限公司

    闸阀

    150LB800LB        1/2″~24

    617

    60万吨/

    甲醇项目

    09.209.5

    止回阀

    150LB1500LB       1-1/216

    128

    宁波金海

    德旗化工有限公司

    球阀(A105

    Q41F-16C            DN1520

    29

    精细化工

    09.7~至今

    球阀

    Q41F-16/25C         DN25100

    1819

    对夹薄型球阀

    Q41F-16C            DN100150

    24

    对夹薄型涡轮球阀

    Q341F-16C           DN200250

    14

    浙江中控技术

    股份有限公司

    硬密封V型调节球阀

    QV647Y-16R          DN50350

    118

    新建项目

    09.5

    V型调节球阀

    QV647Y-16R          DN65250

     

    浙江绍兴

    三锦石化有限公司

    球阀

    150LB~1500LB        1/4″~6

    732

    新建项目

    2010.5

    缩径球阀

    150LB               12″×10

    22

    高温球阀

    150LB               3

    2

    三通球阀

    300LB          8″×8/  6″×6

    2

    浙江福瑞德

    化工有限公司

    高压硬密封球阀

    HYQ(5)41STL+304W-220-A105-HAI DN25~50

    32

    新建项目

    2010.6

    高压硬密封球阀

    HYQ41STL+304W-320-A105-H      DN15~25

    20

    高压止回阀

    HYH71Y-320-A105-H             DN15~25

    11

    美盛沃利——

    吉大赢创高性能

    聚合物有限公司

    夹套L型三通球阀

    BQ44Y-150LB           1-1/2″~4

    15

    吉大赢创飞翔项目

    2011.2

    翔鹭石化

    (漳州)有限公司

    球阀

    150LB900LB          14″~24

    86

    PTA

    二期第二批阀门

    2011.4

    止回阀

    150LB300LB          14″~26

    17

    闸阀

    150LB300LB          14″~16

    15

    蝶阀

    150LB                 16″~22

    22

    用户名称

    产品名称

    型 号 规 格

    数量

    备注

    订货日期

    翔鹭石化

    (漳州)有限公司

    截止阀

    150LB                   14

    3

    PTA

    二期第二批阀门

    2011.4

    沈阳吉隆

    玉米生化有限公司

    截止阀

    PN25                    DN20500

    102

    蒸汽阀门

    2011.10

    上海世德化学

    催化剂有限公司

    单体固定球阀

    Q47F-16P                DN50

    34

    生产线

    2010-至今

    山东德阳化工有限公司

    耐磨自密封闸阀

    SFNGPS44Y-150300LB    DN50300

    59

    12万吨/TMP项目

    2012.10

             名称

    规格

    单位

    数量

    工程名称

    日期

    蝶阀

    D341X-10     DN100800

    55

    重庆江北机场

    供水消防系统改造工程

    01-05

    闸阀

    Z45H-10      DN15DN350

    368

    截止阀

    J11T-16Z     DN15032

    960

    青岛世纪广场

    01

    截止阀

    J41T-16Z     DN12532

    98

    闸阀

    Z44T-10Z     DN65DN100

    110

    止回阀

    H44T-10Z     DN65DN300

    42

    蝶阀

    D341X-10Z    DN100DN300

    135

    平衡阀

    KPF-16Z      DN200

    9

    减压阀

    HC200X-16Z   DN100DN150

    12

    安全阀

    A21-16C     DN100

    10

    上海金茂大厦暖通系统

    01

    金属蝶阀

    D371H-16C   DN100

    6

    空气排放阀

    API Q41F-40P DN50

    23

    上海浦东国际机场能源系统

    0107

    蝶阀

    D371X-10     DN300

    7

    闸阀

    Z45T-10      DN200DN1000

    66

    专用球阀

    Q347F-25     DN300350

    9

    缓闭止回阀

    SFHH44T-10   DN300800

    48

    上海合流污水所更换工程

    0109

    闸阀

    Z45H-10      DN15DN350

    61

    青岛海王纸业污水处理工程

    0103

    手动调节阀

    TJ40H-16     DN15DN65

    294

    薄型浆闸阀

    ZT9928-06    DN65DN500

    161

    电动闸阀

    Z945T-10     DN1200

    9

    蚌埠市第一污水处理厂

    0105

    手动闸阀

    Z445T-10     DN600

    34

    手动闸阀

    Z45T-10      DN200DN1000

    50

    电动蝶阀

    D941X-10     DN1200

    16

    污水专用阀

    HH44TX-10    DN250

    21

    上海合流东区城市

    管网广肇路污水泵站

    0109

    HH44TX-10    DN350

    11

    HH44TX-10    DN500

    5

    蓄能液控缓闭止回阀

    DX7K41X-10   DN500

    13

    中远化工起水泵站工程

    03

    污水专用阀

    WSZHF-10     DN250500

    11

    上海合普排水工程

    0309

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1400

    2

    宁波技术经济开发区岩东污水处理厂建设有限公司

    24万吨/天一期工程

    0306

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1200

    2

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1000

    1

    电动蝶阀

    D941X-10     DN800

    3

    电动蝶阀

    D941X-10     DN600

    3

    手动蝶阀

    D341X-10     DN150

    50

    手动蝶阀

    D341X-10     DN100

    35

    手动蝶阀

    D341X-10     DN80

    69

    止回阀

    DH49X-10     DN800

    3

    止回阀

    DH49X-10     DN600

    3

    止回阀

    DH49X-10     DN200

    52

    止回阀

    DH49X-10     DN150

    78

    止回阀

    DH49X-10     DN100

    65

    手动浆液阀

    Z73X-10      DN400

    13

    手动浆液阀

    Z73X-10      DN200

    2

    手动浆液阀

    Z73X-10      DN150

    35

    电动浆液阀

    Z973X-10     DN150

    15

    电动浆液阀

    Z973X-10     DN100

    13

    柔性接头

    TSX-2        DN1400

    2

    柔性接头

    TSX-2        DN1200

    2

    柔性接头

    TSX-2        DN1000

    1

    柔性接头

    TSX-2        DN800

    3

    柔性接头

    TSX-2        DN600

    3

    柔性接头

    TSX-2        DN400

    13

    柔性接头

    TSX-2        DN200

    2

    柔性接头

    TSX-2        DN80DN150

    10

    电动闸阀

    Z945T-10     DN800

    8

    上海市闵行区污水提升泵站

    03

    电动闸阀

    Z945T-10     DN900

    8

    缓闭止回阀

    SFHH44T-10   DN800

    8


             名称

    规格

    单位

    数量

    工程名称

    日期

    手动蝶阀

    D341X-10     DN150400

    164

    泰兴自来水总公司

    “城-黄”线

    0304

    手动蝶阀

    D341X-10     DN800

    10

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1000

    15

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1600

    3

    排泥阀

    DN150        PN1.0

    78

    电动蝶阀

    D941X-10     DN350450

    45

    电动蝶阀

    D941X-10     DN600900

    22

    闸阀

    Z41T-10      DN75

    66

    伞齿轮传动闸阀

    Z545T-10     DN800

    18

    手电两用铸铁方闸门

    SFZMF2    900X900

    8

    闸阀

    Z44T-10      DN600

    2

    泰兴市自来水公司

    天池工贸分公司

    0304

    泄水闸阀

    Z41T-10      DN200

    26

    暗杆手动闸阀

    Z45T-10      DN300

    14

    伞齿轮传动闸阀

    Z545T-10     DN500600

    25

    电动闸阀

    Z945T-10     DN1000

    5

    Z945T-10     DN350600

    15

    自由浮球式疏水阀

    CS41H-16     DN100

    24

    微阻缓闭止回阀

    HH44X-10     DN350800

    4

    伸缩器

    TSX-10       DN200

    17

    复合式排气阀

    CARX-10      DN100

    24

    手动蝶阀

    D341X-10     DN300500

    15

    手动蝶阀

    D341X-10     DN800

    12

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1600

    1

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1000

    5

    排泥阀

    DN400        PN1.0

    3

    电动闸阀

    SFZF977X-16  DN8001200

    10

    兰州七里河安宁区污水处理工程

    (上海天翔公司总包)

    04

    不锈钢蝶阀

    SFD342X-16P  DN65150

    37

    中建五局上海滨江世茂花园项目部

    04

    圆闸门

    SFZMY-DN1000

    1

    上海闵行闵吴污水外排工程

    03

    圆闸门

    SFZMY-DN1400

    3

    电动闸阀

    SFZ945T-10     DN800

    6

    缓闭止回阀

    SFHH44TH-10    DN600

    6

    流量计

    XKD992-10      DN700

    6

    电动闸阀

    SFZ945T-10     DN800

    1

    南海平洲污水处理厂

    (上海机械局成套)

    04

    手动闸阀

    SFZ45T-10      DN300

    9

    阀门控制箱

    IP65

    1

    电动闸阀

    SFZ945T-10     DN2000

    2

     

    上海莘庄工业区

    经济技术发展有限公司

    0305

    电动闸阀

    SFZF977X-10    DN200600

    6

    电动闸阀

    SFZF977X-10    DN1500

    1

    电动闸阀

    SFZF977X-10    DN1800

    2

    电动闸阀

    SFZF977X-16    DN1200

    3

    电动闸阀

    SFZF977X-16    DN1600

    1

    电动闸阀

    SFZF977X-16    DN1800

    2

    电动闸阀

    SFZF977X-16    DN2000

    4

    缓闭止回阀

    SFHH44T-10     DN800

    34

    缓闭止回阀

    SFHH44T-10     DN1200

    32

    缓闭止回阀

    SFHH44T-10     DN800

    19

    手动闸阀

    SFZF577X-10    DN400

    21

    手动闸阀

    SFZF577X-10    DN1200

    1

    缓闭止回阀

    SCSF300X-16    DN50400

    69

    宁波雅戈尔公司给排水管网

    0306

    缓闭止回阀

    SFHH44TH-10    DN800

    16

    上海浦东给排水工程

    04

    闸阀

    Z45T-10        DN20DN400

    43

    宁波化学工业区

    污水处理工程一期工程

    0306

    截止阀

    J41H-10P       DN20DN80

    8

    针行阀

    J23W-10P       DN6

    4

    蝶阀

    D371X-10       DN80DN400

    53

    长柄蝶阀

    D371X-10C     DN200

    15

    球阀

    Q41F-16        DN25DN40

    9


    名称

    规格

    单位

    数量

    工程名称

    日期

    电磁阀

    PN=10       DN32DN40

    10

    宁波化学工业区

    污水处理工程一期工程

    0306

    止回阀

    H44T-10     DN25DN250

    20

    缓闭止回阀

    HH41X-10    DN100

    2

    电动蝶阀

    D971X-10    DN80

    8

    蝶阀

    D71X-10P    DN80

    14

    手动浆液阀

    Z73X-10     DN100

    35

    兰州风斗沙水务科技有限公司

    西北自来水公司引水工程

    0405

    减压稳压阀

    DN100       PN1.0

    7

    电动浆液阀

    Z973X-10    DN100

    32

    减压稳压阀

    DN80        PN1.0

    11

    蝶阀

    D341X-10    DN1600

    2

    Y型过滤器

    DN150       PN1.0

    34

    电动蝶阀

    D941X-10    DN1000

    10

    D941X-10    DN1200

    6

    电动法兰软密封长体

    (长结构)蝶阀

    DN300       PN1.0

    14

    双瓣止回阀(软密封法兰型)

    DN150300  PN1.0

    9

    蜗轮蜗杆法兰软密封蝶阀

    DN150       PN1.0

    25

    电动排泥阀

    DN150       PN1.0

    61

    对夹式手动蝶阀

    DN80125   PN1.0

    31

    手动蝶阀

    D341X-10    DN200800

    50

    单口排气阀

    QB1-10      DN2540

    29

    手动闸阀

    Z41T-10     DN100200

    15

    减压稳压阀

    DN250       PN1.0

    13

    手动对夹式浆液阀

    Z73X-10     DN150300

    81

    减压稳压阀

    DN200       PN1.0

    24

    电动对夹式浆液阀

    Z973X-10    DN200

    22

    减压稳压阀

    DN150       PN1.0

    15

    蝶阀

    D341X-10    DN2200

    3

    圆闸门

    SFZMY-DN1400

    12

    宁波技术经济开发区岩东污水处理厂建设有限公司5#泵站工程

    0508

    方闸门

    SFZMF-1300*1300

    18

    方闸门

    SFZMF-1000*1000

    13

    手动闸阀

    Z545T-6      DN600

    33

    手动闸阀

    Z545T-6      DN1000

    13

    缓闭止回阀

    HH49X-10     DN600

    19

    伸缩器

    TXS-2        DN600

    16

    伸缩器

    TXS-2        DN1000

    13

    软密封闸阀

    RYCX-10      DN50

    4

    南海平洲污水处理厂

    (上海机械局成套)

    05

    手动闸阀

    SFZ45T-10    DN300

    1

    橡胶瓣止回阀

    WXZFH44X-10  DN50

    2

    电动蝶阀

    D941X-10     DN900

    5

    蚌埠市第一污水

    处理厂淮河污水治理

    05

    手动蝶阀

    D371X-10   DN6001000

    4

    电动圆闸门

    SFZMF-DN1500*1500

    3

    电动圆闸门

    SFZMF-DN1500*1200

    6

    电动圆闸门

    SFZMF-DN1100*1100

    2

    电动圆闸门

    SFZMF-DN1200*1200

    2

    圆闸门

    SFZMY-DN1000

    12

    北仑汽配城

    2#排污泵站

    0508

    圆闸门

    SFZMY-DN1350

    11

    电动闸阀

    Z945T-10     DN1200

    10

    双法兰接头

    TSX-3        DN600

    16

    双法兰接头

    TSX-3        DN1200

    13

    圆闸门

    SFZMY-DN1000

    14

    上海万科广场

    雨水、污水处理工程

    0508

    圆闸门

    SFZMY-DN450

    26

    手电启闭机

    SFQD2-1000

    2

    手电启闭机

    SFQD2-450

    8

    不锈钢蝶阀

    SFD342X-16P  DN100150

    20

    中建五局上海滨

    江世茂花园项目部

    05

    不锈钢蝶阀

    SFD342X-25P   DN150

    10


    名称

    规格

    单位

    数量

    工程名称

    日期

    微阻缓闭止回阀

    WSZHF10  DN800

    4

    上海浦东给排水工程有限公司

    05

    伸缩蝶阀

    SD341X-10  DN800

    16

    金华自来水

    公司市自来水管线

    0509

    伸缩蝶阀

    SD341X-10  DN1000

    12

    手动闸阀

    Z545T-10   DN500600

    31

    手动浆液阀

    Z73X-10    DN100

    95

    电动浆液阀

    Z973X-10   DN100

    45

    蝶阀

    D341X-10   DN200400

    98

    止回阀

    HH44X-10   DN450800

    45

    手动闸阀

    Z45T-10    DN100150

    92

    手动弹性座封闸阀

    PN1.0Mpa   DN800

    11

    上海合普排水

    工程设备有限公司

    0509

    手动闸阀

    Z45T-10    DN300400

    27

    手电两用

    铸铁镶铜圆闸门

    Φ2000

    8

    金华自来水

    公司市自来水管线

    0508

    Φ1800

    16

    手动对夹式浆液阀

    Z73X-10    DN150300

    56

    复合式排气阀

    CARX-10    DN80

    28

    电动对夹式浆液阀

    Z973X-10   DN200

    13

    手动蝶阀

    D341X-10   DN350450

    48

    蝶阀

    D343X-10   DN400500

    51

    上海松江自来水供水管网

    0608

    手动闸阀

    SFZF577X-10  DN700

    3

    电动蝶阀

    D971X-10  DN500

    3

    蚌埠市迎湖路污水提升泵站

    07

    手动蝶阀

    D371X-10  DN2001000

    3

    手动蝶阀

    D371X-10  DN1000

    2

    闸阀

    Z41H-16C DN40

    1

    上海大众有限公司

    污水处理工程

    07

    手动蝶阀

    D71X-10   DN80100

    8

    电动球阀

    Q941X-10  DN40

    4

    电动球阀

    Q941X-10  DN50150

    29

    水力控制阀

    SCSFNG600X   DN125

    1

    电动双向闸门

    SFZMY-1500

    7

    金华污水泵站及管网项目

    0709

    电动单向闸门

    SFZMY-1400

    6

    电动单向闸门

    SFZMY-1000

    8

    电动闸阀

    SFZ945T-10   DN800

    13

    电动闸阀

    SFZ945T-10   DN1500

    3

    电动闸阀

    SFZ945T-10   DN1800

    2

    手动蝶阀

    D341X-10     DN1400

    2

    宁波岩东污水处理排海工程

    07

    伸缩器

    TXS-2        DN1400

    2

    排气阀

    P724W-4T     DN200

    2

    闸阀

    Z45T-10      DN150

    15

    防爆碟阀

    DB941F-16Q   DN50~150

    9

    蝶阀

    D341X-10     DN1400

    9

    苏州工业园区

    清源水业有限公司

    08

    伸缩蝶阀

    SD341X-10    DN1000

    7

    手动对夹式浆液阀

    Z73X-10      DN300

    15

    电动对夹式浆液阀

    Z973X-10     DN200

    12

    伸缩蝶阀

    SD341X-10    DN800

    5

    伸缩蝶阀

    SD341X-10    DN1200

    3

    蝶阀

    D341X-10     DN1600

    7

    伸缩蝶阀

    SD341X-10    DN1600

    7

    手动浆液阀

    Z73X-10      DN100

    10

    手动闸阀

    Z45T-10    DN100150

    26

    电动浆液阀

    Z973X-10   DN100

    4

    手动闸阀

    Z45T-10    DN200

    16

    蝶阀

    SD341X-10  DN2200

    3

    广西通程交通能源投资

    有限公司怀化分公司

    08

    电动蝶阀

    D941X-10   DN400

    6

    蝶阀

    D341X-10   DN200

    30

    手动闸阀

    Z545T-10   DN600800

    29

    对夹式浆液阀

    Z573X-10   DN300

    1

    圆闸门

    SFZMY-DN1800

    1

    金华金东新区污水提升泵站

    08

    圆闸门

    SFZMY-DN2000

    4


    名称

    规格

    单位

    数量

    工程名称

    日期

    电动球阀

    Q941F-16R    DN2532

    8

    宁波岩东污水

    处理加药泵工程

    08

    电动球阀

    Q941F46-16C DN2550

    8

    手动球阀

    Q41F46-16C  DN2532

    4

    伸缩蝶阀

    SD341X-10   DN800

    11

    对夹蝶阀

    D71X-10    DN100150

    5

    浙江奔达建设有限公司

    07

    对夹蝶阀

    D971X-10   DN100

    4

    对夹蝶阀

    D971X-10   DN100

    3

    圆闸门

    Φ1000

    8

    Φ400

    3

    Φ300

    3

    电动调节阀

    DT971X-16P  DN300

    4

    止回阀

    H44X-10     DN100

    1

    铸铁镶铜

    手电两用圆闸门

    DN600       PN10

    3

    浙江新时空水务有限公司

    09

    止回阀

    PN1.0      DN400800

    15

    浙江弗莱德环境科技有限公司

    2010

    隔膜阀

    PN1.0       DN50200

    20

    底阀

    PN1.0       DN50100

    31

    气动球阀

    Q641F46-16CDN25150

    15

    蝶阀

    D341X-10    DN800

    3

    闸阀

    Z45T-10    DN200800

    10

    百欧齐新能源

    技术服务有限公司

    2010

    蝶阀

    D371X-10    DN250

    3

    止回阀

    H44T-10Z    DN80300

    15

    截止阀

    PN1.6       DN50100

    10

    球阀

    Q41F46-16C DN50150

    16

    安全阀

    PN1.0       DN50200

    10

    隔膜阀

    PN1.0       DN50150

    26

    底阀

    PN1.0       DN50150

    38

     

    电力行业业绩一览表

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    陕西宝鸡第二

    发电有限公司

    截止阀

    J41H-40

    DN50-DN150

    300MW

    1999.05

    J41Y-40I

    DN80-DN200

    J941Y-40I

    DN50-DN200

    J61Y-250

    DN10-DN50

    J61Y-P54170V

    DN15-DN100

    J61Y-20

    DN50

    J64Y-250

    DN50

    真空阀门

    DKZ64Y-25

    DN100-DN500

    DKZ64H-40

    DN150-DN400

    DKZ944H-40I

    DN150-DN350

    硬密封蝶阀

    D343H-10C

    DN100-DN1800

    D343H-16C

    DN200-DN1600

    排渣闸阀

    PL41H-16C

    DN100-DN500

    闸  阀

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    圆柱齿轮传动闸阀

    Z462Y-200

    DN150-DN200

    电动闸阀

    Z962Y-200

    DN150-DN200

    Z961H-250

    DN100-DN200

    焊接截止阀

    J61H-100

    DN50-DN65

    旋启式止回阀

    H64Y-250

    DN100-DN150

    湖南湘潭电厂

    真空阀

    DKZ64H-16

    DN150-DN350

    300MW

    1999.10

    DKZ544H-25

    DN150-DN350

    DKZ944H-25

    DN250-DN600

    截止阀

    J61Y-P54   14V

    DN25-DN50

    J41H-40

    DN80-DN100

    J61Y-P51   100V

    DN20-DN50

    J61Y-20

    DN50-DN65

    J61H-200

    DN65-DN100

    闸阀

    Z541H-40I

    DN100-DN200

    Z541Y-100I

    DN150-DN250

    Z941Y-40I

    DN250-DN400

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    电动截止阀

    J961Y-P54  14V

    DN100-DN150

    广州珠江

    电力有限公司

    截止阀

    J441Y-100I

    DN50-DN100

    300MW

    2000.05

    J461Y-200

    DN32-DN80

    J560Y-P54170V

    DN10-DN100

    J41H-64

    DN32-DN50

    J61Y-P54100V

    DN20-DN32

    焊接截止阀

    J61H-200

    DN20-DN32

    闸  阀

    Z441Y-40I

    DN200-DN250

    Z941H-100I

    DN150-DN300

    Z960Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN250

    圆柱齿轮传动闸阀

    Z462Y-200

    DN200-DN250

    电动闸阀

    Z962Y-200

    DN150-DN200

    真空隔离闸阀

    DKZ64H-25

    DN200-DN500

    DKZ64H-40

    DN100-DN300

    DKZ944H-25

    DN150-DN600

    广安发电

    有限责任公司

    截止阀

    J41H-25

    DN32-DN100

    300MW

    2000.10

    J41H-40

    DN40-DN80

    J941Y-100

    DN50-DN100

    J61Y-200

    DN10-DN100

    硬密封蝶阀

    D373H-16C

    DN100-DN500

    D343H-16C

    DN100-DN300

    D943H-16C

    DN200-DN800

    正齿轮传动闸阀

    Z462Y-P54  140V

    DN200-DN250

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    广安发电

    有限责任公司

    电动闸阀

    Z961Y-P54  140V

    DN100-DN150

    300MW

    2000.10

    闸阀

    Z441H-16

    DN50-DN300

    Z441H-25I

    DN100-DN400

    Z41H-40I

    DN50-DN200

    Z941Y-40I

    DN100-DN350

    Z941Y-100I

    DN15-DN250

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    甘肃平凉发电

    有限责任公司

    截止阀

    J41H-25

    DN50-DN100

     300MW

    2002.06

    J41H-40

    DN32-DN80

    J441Y-100

    DN25-DN100

    J941Y-100

    DN50-DN100

    J60Y-100

    DN10-DN80

    J560Y-200

    DN10-DN100

    J560Y-P54170V

    DN15-DN100

    J61Y-2000LB

    DN3″~DN6″

    J61Y-P54  14V

    DN20-32

    硬密封蝶阀

    D373H-16C

    DN200-DN600

    D343H-16C

    DN150-DN500

    D943H-16C

    DN300-DN800

    液控缓闭蝶阀

    DX7K41H-10C

    DN1800

    闸  阀

    Z441Y-25I

    DN100-DN250

    Z441Y-40I

    DN150-DN250

    Z941Y-100I

    DN300-DN500

    Z541Y-25I

    DN175-DN225

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54140V

    DN175-DN225

    电动闸阀(临吹门)

    Z961Y-P54 140V

    DN225-DN250

    空排止回阀

    PN10-20

    DN4″~DN6″

    真空阀

    DKZ464H-16

    DN100-DN300

    DKZ464H-25

    DN200-DN500

    DKZ944H-25

    DN150-DN300

    圆柱齿轮传动闸阀

    Z462Y-200

    DN150-DN200

    广东湛江电厂

    真空阀

    DKZ544H-25

    DN100-DN300

    300MW

    2001.03

    DKZ441H-40

    DN100-DN300

    DKZ944H-25

    DN200-DN500

    DKZ564Y-25

    DN150-DN300

    旋启式止回阀

    H64Y-250

    DN100-DN150

    焊接截止阀

    J61H-100

    DN50-DN65

    截止阀

    J64Y-250

    DN50-DN80

    莆城发电

    有限公司

    空排止回阀

    PN20

    DN200

    300MW

    2001.08

    液控蝶阀

    DX7K41X-10

    DN1800

    硬密封蝶阀

    D343H-16C

    DN100-DN500

    D943H-16C

    DN25-DN800

    闸 阀

    Z441Y-25I

    DN100-DN300

    Z941Y-40I

    DN65-DN350

    Z941Y-100I

    DN100-DN300

    Z560Y-200I

    DN50-DN175

    Z960Y-P54100V

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    Z960Y-2500LB

    DN3″~DN10″

    截止阀

    J560Y-200

    DN10-DN100

    J560Y-P54170V

    DN15-DN100

    J941Y-100

    DN50-DN100

    J560Y-2500LB

    DN4″~DN6″

    止回阀

    H64Y-2500LB

    DN3″~DN10″

    真空隔离阀

    DKZ541H-25

    DN50-DN300

    SKZ941H-40

    DN150-DN500

    湖南珠州电厂

    闸 阀

    Z441Y-25I

    DN50-DN250

    300MW

    2003.01

    Z441Y-40I

    DN100-DN200

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    湖南珠州电厂

    闸 阀

    Z941H-40

    DN100-DN350

    300MW

    2003.01

    Z560Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    真空阀

    DKZ440H-16

    DN100-DN250

    DKZ540H-25

    DN150-DN300

    DKZ940H-25

    DN200-DN500

    DKZ940H-40

    DN150-DN250

    硬密封蝶阀

    D373H-16

    DN150-DN500

    D343H-16C

    DN100-DN600

    D943H-10C

    DN250-DN1200

    截止阀

    J41H-25

    DN50-DN100

    J41H-40

    DN10-DN80

    J941Y-100I

    DN10-DN100

    J561Y-200I

    DN15-DN100

    J961Y-P54140V

    DN200-DN600

    广东湛江电厂

    蓄能罐式液控止回蝶阀

    DX7K41X-10

    DN1800

    600MW

    2001.05

    硬密封蝶阀

    D343H-16

    DN100-DN300

    D943H-16C

    DN200-DN2200

    截止阀

    J41H-40

    DN50-DN100

    J941Y-100I

    DN32-DN100

    J561Y-100

    DN20-DN50

    J561Y-200

    DN10-DN100

    J61Y-P54170V

    DN32-DN100

    空排止回阀

    PN25

    DN50-DN100

    止回阀

    H64Y-2000LB

    DN100-DN250

    闸 阀

    Z561Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN250

    哈尔滨发电厂

    闸 阀

    Z41H-25

    DN100-DN250

    600MW

    2002.10

    Z941H-40

    DN150-DN300

    Z460Y-P57170V

    DN175-DN250

    Z941Y-100I

    DN150-DN250

    真空闸阀

    DKZ541H-25

    DN100-DN300

    DKZ941H-25

    DN200-DN600

    山东邹县发电厂

    真空闸阀

    DKZ440H-16

    DN100-DN300

    143MW

    2002.12

    DKZ440H-25

    DN150-DN350

    DKZ941H-40

    DN200-DN600

    截止阀

    J41H-25

    DN40-DN100

    J41H-40

    DN50-DN80

    J941Y-100I

    DN50-DN100

    J461Y-200

    DN10-DN100

    闸 阀

    Z41H-25I

    DN50-DN200

    Z41H-40I

    DN100-DN250

    Z941H-40I

    DN200-DN350

    甘肃西固热电

    有限公司

    闸 阀

    Z941Y-100I

    DN150-DN250

    143MW

    2002.12

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    真空截止阀

    J41H-25

    DN25-DN100

    143MW

    2001.10

    J41H-40

    DN50-DN80

    真空闸阀

    DKZ541H-25

    DN50-DN350

    DKZ944H-16

    DN150-DN300

    DKZ941H-40

    DN100-DN250

    DKZ941H-40

    DN150-DN300

    硬密封蝶阀

    D343H-16C

    DN100-DN500

    D343H-25

    DN200-DN350

    D943H-10C

    DN250-DN1800

    蓄能罐式

    液控止回蝶阀

    DX7K41X-10

    DN800

    闸 阀

    Z441H-25

    DN25-DN300

    Z441H-40

    DN100-DN250

    Z441Y-100I

    DN150-DN300

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    甘肃西固热电

    有限公司

    闸 阀

    Z941Y-100

    DN200-DN250

    143MW

    2001.10

    截止阀

    J560Y-250

    DN50-DN250

    节流阀

    LP560Y-250

    DN50-DN250

    空排止回阀

    PN20

    DN150-DN300

    阳泉第二发电有限公司

    真空闸阀

    DKZ540H-16

    DN50-DN300

    300MW

    2004.01

    DKZ540H-25

    DN100-DN350

    DKZ944H-40

    DN150-DN300

    截止阀

    J41Y-25I

    DN50-DN100

    J941Y-40I

    DN80-DN100

    J941Y-100I

    DN50-DN100

    硬密封蝶阀

    D343H-16

    DN50-DN300

    D943H-10C

    DN150-DN2200

    闸 阀

    Z41H-25

    DN50-DN300

    Z540H-40

    DN32-DN250

    Z941H-40

    DN100-DN350

    Z941Y-100I

    DN100-DN250

    Z560Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54140V

    DN175-DN225

    西北电力建设

    第一工程公司

    截止阀

    J41H-25

    DN50-DN100

    143MW

    2005.06

    J41H-40

    DN10-DN80

    J41H-64

    DN10-DN100

    闸阀

    Z41H-25

    DN50-DN100

    Z41H-40

    DN50-DN100

    江西省贵溪发电

    有限责任公司

    截止阀

    J41H-40

    DN15-DN100

    300MW

    2005.02

    J41H-64

    DN10-DN50

    电动截止阀

    J941H-40

    DN100

    闸阀

    Z41H-40

    DN200-300

    Z41H-64

    DN200-300

    电动闸阀

    Z941H-40

    DN200-350

    Z941H-64

    DN150-250

    Z941Y-64I

    DN50

    自由浮球式疏水阀

    CS41H-40-D

    DN50

    CS41H-40-D

    DN25

    热动力式疏水阀

    S49H-40I

    DN25

    S49H-64

    DN32

    节流阀

    L41H-40

    DN100

    截止阀

    J41H-40I

    DN32

    J61H-40I

    DN50

    J41Y-64I

    DN32

    止回阀

    H44H-40

    DN50-300

    H41H-40

    DN15

    H41H-40

    DN20

    H61H-40I

    DN50

    升降止回阀

    H61H-64

    DN10

    阜新金山煤矸石热电有限公司

    铸钢蝶阀

    D943H-6

    DN1400

    150MW

    2005.07

    华能伊敏

    电厂#3、#4机组

    电动闸阀

    Z962Y-200

    DN150-DN200

    600MW

    2008.2

    截止阀

    J441Y-100I

    DN50-DN100

    J560Y-P54170V

    DN10-DN100

    闸  阀

    Z441Y-40I

    DN200-DN250

    Z941H-100I

    DN150-DN300

    真空隔离闸阀

    DKZ64H-25

    DN200-DN500

    DKZ64H-40

    DN100-DN300

    华电国际邹县

    发电厂#7机组

    硬密封蝶阀

    D373H-16C

    DN200-DN600

    1000MW

    2008.5

    D343H-16C

    DN150-DN500

    D943H-16C

    DN300-DN800

    正齿轮传动闸阀

    Z462Y-P54 140V

    DN200-DN250

    电动闸阀

    Z961Y-P54 140V

    DN100-DN150

    真空闸阀

    DKZ440H-16

    DN100-DN300

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    华电国际邹县

    发电厂#7机组

    真空闸阀

    DKZ440H-25

    DN150-DN350

    1000MW

    2008.5

    DKZ941H-40

    DN200-DN600

    截止阀

    J41H-25

    DN40-DN100

    J41H-40

    DN50-DN80

    J560Y-250

    DN50-DN250

    J61Y-25

    DN20-DN50

    节流阀

    LP560Y-250

    DN50-DN250

    空排止回阀

    PN20

    DN150-DN300

    液控缓闭蝶阀

    DX7K41H-10C

    DN1800

    电动闸阀(临吹门)

    Z961Y-P54 140V

    DN225-DN250

    西北电力建设

    第一工程公司

    截止阀

    J41H-25

    DN20-DN50

    143MW

    2006.03

    J41H-40

    DN80

    J41H-16C

    DN15-DN65

    J41Y-40I

    DN20-DN25

    J61Y-25

    DN20-DN50

    J61Y-40

    DN20-DN50

    J61Y-64

    DN20-DN32

    明杆楔式单

    闸板闸阀

    Z41T-10

    DN80-DN250

    楔式闸阀

    Z41H-25

    DN150-DN200

    Z41H-40

    DN150-DN200

    Z41H-64

    DN250

    Z41Y-64I

    DN150

    H44H-25

    DN150

    H44H-64

    DN250

    真空闸阀

    DKZ40H-16C

    DN80

    DKZ40H-40

    DN200

    弹簧全启式安全阀

    A48H-25

    DN150X175

    安全阀

    A41H-25

    DN32

    旋启式止回阀

    H44H-64

    DN250

    H44H-25

    DN150

    湖南省

    火电建设公司

    电动闸阀

    Z960Y-320

    DN150

    2X300MW

    2003.12

    可调电动闸阀

    Z940Y-64I

    DN200

    Z940Y-25I

    DN350

    Z940Y-25I

    DN250

    Z940Y-25I

    DN350

    Z940Y-16I

    DN450

    液控蝶阀

    PN10

    DN2600

    2X600MW

    2005.5

    电动蝶阀

    PN10

    DN2200

    电动闸阀

    PN64

    DN100

    PN64

    DN150

    闸阀

    PN64

    DN200

    电动闸阀

    PN64

    DN250

    PN40

    DN200

    PN40

    DN250

    Z961H-250

    DN100

    Z962Y-200

    DN200

    PN40

    DN300

    PN40

    DN350

    圆柱齿轮传动闸阀

    Z462Y-200

    DN200

    止回阀

    PN40

    DN300

    旋启式止回阀

    H64Y-250

    DN100

    电动截止阀

    PN40

    DN100

    J961Y-P54 14V

    DN100

    焊接截止阀

    J61H-200

    DN20

    截止阀

    J64Y-250

    DN50

    J61Y-20

    DN50

    节流阀

    PN40

    DN100

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    湖南省

    火电建设公司

    硬密封蝶阀

    D343H-16

    DN50-DN200

    2X600MW

    2005.5

    D943H-10C

    DN150-DN2000

    国电泰州

    电厂#1、#2机组

    截止阀

    J41H-40

    DN50-DN150

    1000MW

    2008.10

    J41Y-40I

    DN80-DN200

    J941Y-40I

    DN50-DN200

    J61Y-P54   14V

    DN25-DN50

    J61Y-P51   100V

    DN20-DN50

    电动截止阀

    J961Y-P54  14V

    DN100-DN150

    闸  阀

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    电动闸阀

    Z962Y-200

    DN150-DN200

    Z961H-250

    DN100-DN200

    硬密封蝶阀

    D373H-16C

    DN100-DN500

    D343H-16C

    DN100-DN300

    D943H-16C

    DN200-DN800

    华能山东黄台

    电厂#1、#2机组

    止回阀

    H64Y-2500LB

    DN3″-DN10″

    600MW

    2008.12

    闸 阀

    Z441Y-25I

    DN50-DN250

    Z441Y-40I

    DN100-DN200

    Z941H-40

    DN100-DN350

    Z560Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54170V

    DN175-DN225

    截止阀

    J41H-25

    DN50-DN100

    J41H-40

    DN10-DN80

    J941Y-100I

    DN10-DN100

    J561Y-200I

    DN15-DN100

    J961Y-P54140V

    DN200-DN600

    蓄能罐式液控止回蝶阀

    DX7K41X-10

    DN1800

    电动闸阀

    Z960Y-64    

    DN200

    国电电力酒泉

    发电有限公司

    #1、#2机组

    闸 阀

    Z41H-25I

    DN50-DN200

    600MW

    2008.7

    闸 阀

    Z41H-40I

    DN100-DN250

    Z941H-40I

    DN200-DN350

    Z441H-25

    DN25-DN300

    Z441H-40

    DN100-DN250

    Z441Y-100I

    DN150-DN300

    真空闸阀

    DKZ541H-25

    DN50-DN350

    DKZ944H-16

    DN150-DN300

    DKZ941H-40

    DN100-DN250

    DKZ941H-40

    DN150-DN300

    硬密封蝶阀

    D343H-16C

    DN100-DN500

    D343H-25

    DN200-DN350

    D943H-10C

    DN250-DN1800

    青铜峡铝业自备

    电厂#1、#2机组

    真空隔离阀

    DKZ541H-25

    DN50-DN300

    330MW

    2008.11

    SKZ941H-40

    DN150-DN500

    闸  阀

    Z441Y-25I

    DN100-DN250

    Z441Y-40I

    DN150-DN250

    Z941Y-100I

    DN300-DN500

    Z541Y-25I

    DN175-DN225

    Z460Y-200

    DN175-DN225

    Z960Y-P54140V

    DN175-DN225

    电动闸阀(临吹门)

    Z961Y-P54 140V

    DN225-DN250

    截止阀

    J941Y-100

    DN50-DN100

    J61Y-200

    DN10-DN100

    内蒙乌斯太电厂

    蒸汽隔离阀

    D963H-2-00

    DN2600

    2×300MW

    2007.9~2009.3

    高温高压焊接

    截止阀

    P≤25MPa t≤450℃

    DN10

    P≤25MPa,t≤560℃

    DN20

    波纹管截止阀

    P≤0.1MPa,t<150℃

    DN10

    P≤0.1MPa

    DN6

    两阶段液控止回半球阀

    BQ740H-10C

    DN600

    用户单位

    产品名称

    型  号

    规   格

    MW机组

    订货时间

    内蒙乌斯太电厂

    先导式安全阀

    YFA46X-150C

    24” X32”

    2×300MW

    2007.9~2009.3

    爆破片

    LKT800-0.07-120A

    真空隔离闸板阀

    NKZ64H-25

    DN250

    NKZ64H-64

    DN250

    NKZ64H-100

    DN200

    内蒙古金山发电

    有限责任公司

    直接空冷排汽管道蝶阀

    D963H-2-00

    2600

    2×300MW

    2007.9~2009.3

    直接空冷排汽管道防爆膜

    LKT800-0.07-120A

    碟阀

    D343H-16

    DN300

    D3T41Y-10

    DN250

    截止阀

    J41H-64

    DN50

    J61Y-P55 195

    DN40

    闸阀

    Z(5)41H-16C

    DN50~300

    手动碟阀

    ND341Y-40I

    DN350A

    ND341Y-40I

    DN250

    电动闸阀

    Z960Y-320

    DN100

    气动调节阀

    PN2.5  

    DN100

    PN1.0 

    DN100

    止回阀

    H44W-25P

    DN125

    真空隔离截止阀

    NKJ41H-4016C

    DN50

    法兰调节阀

    PN1.6  

    DN125

    PN1.6  

    DN150

    河北华电

    石家庄裕华热电有限公司

    电动闸阀

    Z960Y-64    

    DN200

    2X300MW

    2008.8~2010.3

    Z9